Nhật ký ma cà rồng

Dziennik Soo Won wpis 17

Rasz

Kolejną noc zaczęliśmy od wizyty u Chien Miena, który przybliżył nam nieco tutejszy świat Yin. Niestety, nie potrafił nam powiedzieć zbyt wiele. Być może powinniśmy udać się również do Kurin. Dowiedzieliśmy się, że duchy mają zwykle przedmiot, który łączy je ze światem materialnym i być może zniszczenie takiego przedmiotu umożliwi przywrócenie ducha do wielkiego koła życia. Albo wyrzucenie go z niego na wieczność. Chien Mien tego nie doprecyzował, położył jednak nacisk na to, że przodków trzeba szanować i nie nam oceniać ich ścieżki. Rozum mój szanuje jego zdanie i chce z nim się zgodzić, serce jednak podpowiada, że Zbrojnowicz według żadnych miar nie zasługuje na istnienie.

Przyjrzeliśmy się również rzeczom przyniesionym przez moich braci z leża Asamity. Jedna książka dotyczyła najnowszej historii Polski, pozostałe wyglądały na napisane w języku arabskim. List, napisany męską ręką po polsku, ostrzegał Asamitę o tym, że go odnaleźliśmy. Nasze zajęcia przerwało przybycie do Pałacu KinJina – znajdy.

Rasz zaoferował nam swoje usługi, twierdząc, że jest bez grosza. Próbowaliśmy się dowiedzieć, o co naprawdę mu chodzi, ale zdawał się nie kłamać. Jedyny fałsz wyczułam, gdy mówił, że jest tropicielem, a jego umysł krzyczał, że jest zabójcą na zlecenie. Hoang, oczywiście, próbował od razu zlecić mu zadanie, jednak razem z Phu’o’ngiem poinformowaliśmy Rasza, że odezwiemy się do niego po przemyśleniu oferty.

Ucieczka ofiary zniechęciła trochę moich braci i zgodziliśmy się, by poprosić Rasza o odnalezienie porwanego dziecka. Po drobnych problemach technicznych udało się nam przez telefon z nim umówić na spotkanie, gdzie przedstawiliśmy mu sprawę. Zażądał miliarda złotych i z tej ceny udało się zejść do 350 milionów z góry i drugiego tyle z dołu. Mogłabym się targować bardziej, ale życie krewnego jest przecież bezcenne. Mam nadzieję, że nie będziemy żałować podjętej decyzji.

Comments

Althea88 basbas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.