Nhật ký ma cà rồng

Dziennik Soo Won wpis 16

Więzi

Kolejnej nocy ponownie się z braćmi rozdzieliliśmy – Hoang i Phu’o’ng ruszyli ponownie do leża Asamity, a ja poszłam na spotkanie z profesorem. Wiedząc, że czas nas goni, postanowiłam wypróbować na nim moją nową umiejętność trwałego przywiązywania ścieżek innych istot do swojej. Zadanie wymagało ode mnie dużo siły i skupienia, ale w efekcie profesor zaznaczył już wszystkie słabe punkty pieca,  a w przyszłości pójdzie z nami na akcję. Pomyślałam również, że może on nas uczyć polskiego i tym pomysłem podzieliłam się po powrocie z braćmi. Phu’o’ngowi pomysł się bardzo spodobał, Hoang natomiast odmówił uczenia się „tego barbarzyńskiego języka”, przedstawienie tego pomysłu jako doskonałego nowego doświadczenia zmieniło jednak jego zdanie.

Bracia wrócili ze swojej misji przynosząc nieszczególnie dobre wiadomości. Dom, do którego pojechali wyglądał na opuszczony w pośpiechu, a poruszanie się w nim było utrudnione ze względu na wszechobecne pułapki. Znaleźli jedynie parę książek i list, których nie obejrzeliśmy od razu będąc umówionymi na spotkanie z Szuckim.

Zachęcona poprzednim sukcesem, próbowałam spleść ze swoją ścieżkę wiozącego nas taksówkarza, ale, prawdopodobnie przez zmęczenie, nawiązanie więzi się nie udało. Taksówkarz zdecydował się wyrzucić nas z samochodu, na co Phu’o’ng zareagował przystawieniem mu pistoletu do głowy. Przez cały czas, gdy Hoang rozmawiał z Szuckim, jak starałam się załagodzić sytuację i przyznaję, że nie wiem po co w ogóle tam jechaliśmy. Ostatecznie taksówkarz zawiózł nas do domu i mam nadzieję, że świadomość tego, że w każdym momencie możemy go znaleźć, zniechęciła go skutecznie do mówienia komukolwiek o całym zajściu.

Tej nocy odwiedziłam również nasze lokale, gdzie nasi dzielni rodacy dzień i noc pracują nad zleconym im zadaniem. Na razie obiecują, że nie będzie żadnych opóźnień.

Comments

Althea88 basbas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.