Tag: ghul

Results

  • Pan Nowak

    Pan Nowak jest prawnikiem, prowadzącym własną kancelearię w Środmieściu. Po pewnym pamiętnym wieczorze stał się Ghulem Szuckiego, któego darzy wieloaspektową, żarliwą miłością.