Pan Nowak

Starszy prawnik, ghul Antoniego

Description:

Domitor: Antoni Szucki
Type: Vassal
Nature: Tradycjonalista
Demeanor: Pedagog
Duties: Prawnik
Physical: Strenght 2, Dexterity 2, Stamina 2
Social: Charisma 3, Manipulation 4, Appearance 2
Mental: Perception 2, Intelligence 4, Wits 4
Talents: Empathy 2, Expression 2, Leadership 1, Subterfuge 2
Skills: Etiquette 2, Drive 2
Knowledges: Finances 2, Linguistics 1, Politics 1, Law 4, Investigation 1, Academics 3
Disciplines: Fortitude 1, Potence 1
Thaumaturgical Paths: None
Backgrounds: Allies 2, Resources 3, Influence 1
Virtues: Conscience 2, Self-Control 5, Courage 3
Humanity: 7
Willpower: 6
Flaws: Bad Sight 1
Merits:

Exp Total: 3
Exp do wydania: 3
Wydane: 0

Bio:

Pan Nowak jest prawnikiem, prowadzącym własną kancelearię w Środmieściu. Po pewnym pamiętnym wieczorze stał się Ghulem Szuckiego, któego darzy wieloaspektową, żarliwą miłością.

Pan Nowak

Nhật ký ma cà rồng Althea88 LukaszWojcik